Toimintasuunnitelma vuodelle 2024 - Somakiss ry

Jäsenistö
Yhdistys pyrkii saamaan abessinialaisista ja somaleista kiinnostuneet kissaharrastajat mukaan yhteiseen toimintaan. Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden kasvattajien toivotaan kertovan pennun ostajille yhdistyksestä ja liittävän heidät jäseniksi. 


Tiedottaminen jäsenille
Yhdistyksen virallisia tiedotuskanavia ovat Somakiss-jäsenlehti ja internet-sivut. Lisäksi käytössä ovat Facebook- ja Instagram-tilit. Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdistys lähettää jäsenmaksulaskut pääosin sähköpostilla ja käyttää sähköpostia muuhunkin tiedottamiseen tarvittaessa.


Jäsenille suunnattu toiminta
Yhdistys palkitsee vuosittain Suomen Kissaliiton näyttelyissä menestyneitä kissoja ja kasvattajia. Osallistumisoikeus on, mikäli kaikki kissan omistajat ovat yhdistyksen jäseniä. Kasvattajaluokissa voivat kilpailla vain Somakiss ry:n kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat.

Yhdistys palkitsee jäsentensä kissat niiden valmistuessa ensimmäiseen titteliin (Champion/Premior) sekä korkeimpaan titteliin (Supreme Champion/Supreme Premior). Muihin titteleihin jäsen voi kissansa valmistuttua lunastaa pokaaleja tai vaihtoehtoisiin palkintoihin oikeuttavia leimoja pientä maksua vastaan. Palkintoleimat voi myös halutessaan lahjoittaa yhdistyksen valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

Yhdistyksellä on yhteistyössä Arja Vänttisen kanssa tehty valjaslainaamo, josta lainataan jäsenille kissanvaljaita panttia vastaan.

Yhdistys pyrkii tekemään vuosittain kalenterin jäsenistön abessinialaisten ja somalien kuvista.

Somakis ry:n tavoitteena on järjestää vuosittain jäsenistölle luento tai jäsentapahtuma. Myös erilaiset kilpailut (kuten perinteinen kesäkuvakilpailu) ovat osa jäsenistölle tarjottavaa toimintaa.

Kokoukset
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti pidetään kevät- ja syyskokous mahdollisuuksien mukaan läsnäolokokouksina. Lisäksi yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti.

Varainhankinta
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, rotupöydän tuotoilla sekä sponsorituella.

Ulkopuolinen tiedotustoiminta ja rotujen tunnetuksi tekeminen
Yhdistyksen internet-sivuja osoitteessa www.somakiss.net päivitetään tarpeen vaatiessa. Yhdistyksellä on Facebookissa omat sivut sekä yhdistyksen jäsenille suunnattu Somakiss Unofficial -ryhmä vapaampaa keskustelua ja kuvien jakamista varten. Tämän lisäksi yhdistyksellä on myös oma Instagram-tili.

Yhdistyksen rotupöytää pyritään viemään näyttelyihin ja messuille mahdollisuuksien mukaan. Pöydässä on aina esillä rotuesitteitä.

Yhteistyö Suomen Kissaliitto ry:n kanssa
Yhdistyksellä on Suomen Kissaliiton kanssa yhteistyösopimus, jonka mukaan liitto lähettää yhdistykselle materiaalia, kuten rekisteröintitilastot. Yhdistyksen liittokokousedustajalla on puheoikeus somaleihin ja abessinialaisiin liittyvissä liittokokousehdotuksissa. Suomen Kissaliitto julkaisee yhdistyksen yhteystiedot Kissa-lehdessä ja kotisivuillaan.


Somakiss ry hallitus