Kasvattajajäsenille

Somakiss ry julkaisee kotisivuillaan ja jäsenlehdessä vain kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden jäsenten kasvattaja- ja pentuetietoja. Lisäksi pentueista on niiden synnyttyä toimitettava pentuelomake. Tietoja kerätään, jotta saataisiin kattavampaa tietoa rotujen terveydestä ja lisääntymiseen liittyvistä seikoista. Kasvattajasitoumukset ja pentuelomakkeet toimitetaan postitse tai sähköpostitse terveysrekisterin ylläpitäjälle

Jos haluat yhteystietosi ja pentueen tietojen näkyvän yhdistyksen sivuilla, ilmoita tiedot kotisivujen ylläpitäjille tällä lomakkeella: Pennut kotisivuille tai sähköpostilla osoitteeseen kotisivut(at)somakiss.net

 

Kasvattajasitoumus


Somakiss ry:n syyskokous 27.11.2011 otti käyttöön Somakiss-kasvattajasitoumuksen ja siihen liittyvän pentuelomakkeen. Kevätkokouksessa 5.5.2018 otettiin käyttöön uudistettu kasvattajasitoumus, joka astui voimaan 1.7.2018. 

Allekirjoittaessaan kasvattajasitoumuksen kasvattaja sitoutuu muun muassa:

 • Antamaan todenmukaista tietoa kasvatustoiminnastaan
 • Toimittamaan yhdistykselle pentuelomakkeen kasvattamistaan pentueista
 • Pidättäytymään antamasta valheellista tietoa muista kasvattajista
 • Antamaan riittävät tiedot pennunostajille kissan hoidosta
 • Noudattamaan eläinsuojelulakeja
 • Luovuttamaan pennut vähintään 14 viikon ikäisenä

Jos rikkomuksia ilmenee, voi yhdistyksen hallitus antaa huomautuksen tai jättää kasvattajan yhteystiedot ja pentueen tiedot pois yhdistyksen kasvattaja-, pentu- ja siitosuroslistoilta 2-6 kuukauden ajaksi. Mikäli rikkomus on todistettavasti toistuvaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa kasvattaja yhdistyksestä.

Lataa kasvattajasitoumus ja tiedote kasvattajasitoumuksen rikkomuksista seuraavista sanktioista.

Kasvattajasitoumus toimitetaan allekirjoitettuna postitse tai skannattuna sähköpostitse terveysrekisterin ylläpitäjälle.

Jos kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja joutuu kasvatus- tai toimintakieltoon Suomen Kissaliitossa, kasvattajan yhteystiedot ja pentuetiedot poistetaan yhdistyksen sivuilta kiellon ajaksi. Erityistarkkailun aikana ilmoitetaan pentulistalla vain ne pentueet joihin tarvittava erikoislupa on myönnetty. 

 

Pentuelomake


Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaessaan yhdistyksen kasvattajajäsen sitoutuu täyttämään pentuelomakkeen jokaisesta kasvattamastaan abessinialais- ja somalipentueesta, ja toimittamaan sen yhdistyksen terveysrekisterin ylläpitäjälle. Asianmukaisesti täytetty pentuelomake on ehtona syntyneiden pentueiden julkaisemiselle yhdistyksen pentulistoilla. Kasvattaja sitoutuu myös päivittämään pentuelomakkeen tietoja luovutuksen yhteydessä (kuitenkin viimeistään pentujen täyttäessä 4 kuukautta), mikäli pennuilla havaitaan esimerkiksi kehityshäiriöitä ennen luovutusta tai joku pennuista menehtyy.  Jos päivitettävää ei ole, sähköpostikuittaus viimeistään pentujen täyttäessä 4 kuukautta riittää.

Huomatkaa, että pentuelomake pitää lähettää täytettynä jokaisesta kasvattajajäsenelle syntyneestä abessinialais- ja somalipentueesta, vaikka pentuja ei ilmoitettaisikaan yhdistyksen pentulistalle.

Pentuetietolomakkeella kerätyt tiedot käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti. Yksilöivät tunnistetiedot, kuten kasvattajanimi, kissojen nimet ja syntymäajat jäävät ainoastaan terveysrekisterin ylläpitäjän tietoon. Somakiss ry voi luovuttaa kerättyjä tietoja anonymisoituna yhdistyksen hallituksen hyväksymille tahoille tutkimustarkoituksiin, sekä tuottaa lehteen ja kotisivuille visualisointeja anonymisoidusta tilastotiedosta.

Pentuelomakkeessa kerätään tietoa muun muassa seuraavista seikoista:

 • Isän ja emon terveystulokset ja mahdollinen fertilisaation esto ennen pentuetta
 • Synnytyksen kesto ja mahdolliset komplikaatiot
 • Pentueen tiedot (syntymäaika, pentujen määrä, värit ja sukupuolet)
 • Mahdolliset kehityshäiriöt ja menehtyneet pennut luovutusikään mennessä

Lataa pentuelomake: [doc] tai täytä pentuelomake täällä.

Pentuelomake toimitetaan postitse tai sähköpostitse terveysrekisterin ylläpitäjälle. Pennut lisätään pentulistalle vasta rekisterin ylläpitäjän kuitattua asianmukaisesti täytetyn lomakkeen vastaanotetuksi. Huom! Muista lähettää pentulistalle päivitettävät tiedot myös kotisivujen ylläpitäjälle alla olevien ohjeiden mukaan.

 

Pentulistan säännöt


Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat voivat ilmoittaa pentueita suunnitteilla ja odotettavissa oleviin pentueisiin kotisivujen ylläpitäjälle tällä lomakkeella: Pennut kotisivuille tai sähköpostilla osoitteeseen kotisivut(at)somakiss.net. Kotisivujen päivittäjä kuittaa päivityksen kasvattajalle sähköpostitse. 

Jokaisesta listalle lisättävästä pentueesta on ilmoitettava molemmat vanhemmat, arvioitu syntymäaika sekä yhdistelmän sukusiitosprosentti 8 sukupolven mukaan laskettuna. 

Pentujen synnyttyä kasvattaja voi ilmoittaa kotisivujen ylläpitäjälle pentueen tiedot, joiden pohjalta päivitys kotisivuille suoritetaan. Pentue siirretään syntyneet -listalle, kun terveysrekisterin ylläpitäjä on kuitannut vastaanottaneensa asianmukaisesti täytetyn pentuelomakkeen. Pentujen kasvaessa on suositeltavaa, että kasvattaja päivittää varaustilanteen sen muuttuessa, jotta voidaan tarjota pennunostajille mahdollisimman ajantasaista tietoa. 

Pentulista on tarkoitettu palvelemaan pennunostajia mahdollisimman reaaliaikaisesti. Kasvattaja on velvollinen ilmoittamaan pentulistan ylläpitäjälle, kun pennut on luovutettu uusiin koteihin. Tällöin pentueen tiedot poistetaan listalta. Listaa ei ole tarkoitettu jatkuvaksi mainoskanavaksi, vaan tarkoitus on palvella mahdollisimman reaaliaikaisesti roduista kiinnostuneita potentiaalisia kissanostajia. Jos pentuja on yhä luovutusiän jälkeen myymättä, pentueen tiedot säilyvät automaattisesti listalla kunnes pennut täyttävät neljä kuukautta. Lisäaikaa voidaan myöntää erillisestä pyynnöstä kuukaudeksi kerrallaan.

 

Sitoumuskasvattaja, haluatko maksaa uuden pennunomistajan jäseneksi? Toimi näin:


 1. Pyydä kasvatinomistajaa täyttämään ja lähettämään jäseneksiliittymislomake
 2. Maksa jäsenmaksu. Sitoumuskasvattajan maksama uusi jäsen 7€.
 3. Lähetä sähköpostia jäsenrekisterin hoitajalle jasenrekisteri(at)somakiss.net mielellään maksukuitin kera ja kerro, kenet/ketkä olet maksanut jäseniksi.

Eniten kasvatinomistajia vuoden aikana jäseneksi liittänyt kasvattaja palkitaan aina vuoden lopussa sponsoriemme tuotepalkinnolla! Tätä varten kasvattajan ei erikseen tarvitse ilmoittautua, katsomme liitettyjen jäsenten määrän suoraan jäsenrekisteristämme ja olemme voittajaan yhteydessä sähköpostitse!