Variantti

Koska abessinialaisella ja somalilla on turkin pituutta lukuun ottamatta sama standardi, abessinialaista saa käyttää somalikasvatuksessa. Somalin ja abessinialaisen jälkeläiset, aby-variantit, ovat ilmiasultaan lyhytkarvaisia, mutta kantavat pitkäkarvageeniä perimässään. Niillä voi olla hieman muita abessinialaisia pidempi ja pehmeämpi turkki.

EMS-koodiin variantit saivat aiemmin värikirjaimen perään merkinnän 'var', joka kertoi niiden perimässä olevasta pitkäkarvageenistä. Var-merkintää ei enää kuitenkaan käytetä rekisterikirjoissa, vaan Fiféssä aby-variantit rekisteröidään abessinialaisena.

Abessinialaiskissaa lemmikiksi etsivälle variantti käy siinä missä puhdas abessinialainenkin.

Variantti tunnetaan Fifé:n alaisuudessa nimellä abessinialaisvariantti tai tuttavallisemmin aby-variantti. Muissa kattojärjestöissä voidaan puhua myös lyhytkarvaisesta somalista tai somalivariantista.