Terveysrekisteri ja -testaustuki

Somakiss ylläpitää rekisteriä abessinialais- ja somalikissojen terveystilanteesta sekä lisääntymiseen liittyvistä asioista. Tilastotietoa keräämällä saadaan todenmukaisempi kuva rotujen terveystilanteesta ja sen edistämiseen tarvittavista toimenpiteistä.

Tuemme lisäksi jäseniämme terveystesteissä, lue tästä lisää alempaa.

Hallitus nimittää vuosittain terveysrekisterin ylläpitäjän, joka sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen lähetettyjen tietojen osalta. Terveysrekisterin ylläpitäjälle lähetetään kasvattajasitoumukset, pentuilmoitukset sekä DNA-testien tulokset. 

Tulokset kootaan Somakiss ry:n ylläpitämään rekisteriin. Somakiss ry voi luovuttaa kerättyjä tietoja anonymisoituna yhdistyksen hallituksen hyväksymille tahoille. Kissojen omistajat, kasvattajat ja nimet ovat ainoastaan rekisterin ylläpitäjän tiedossa.

   Terveysrekisterin ylläpitäjä

Nina Sillanpää 
terveysrekisteri(at)somakiss.net

Sinikantie 3 B
01400 VANTAA

   Tuki terveystesteistä jäsenillemme

Somakiss tukee seuraavia jäsenten omistuksessa olevien abessinialais- ja somalikissojen terveystestejä: 

 • PK-DNA-testaus (5 euroa / testi)
 • PRA-DNA-testaus (5 euroa / testi)
 • PRA-silmäpeilaus (10 euroa / silmäpeilaus)

Tuen saamisen ehtona on testitulosten toimittaminen yhdistyksen ylläpitämään terveysrekisteriin. Tuki on haettava 6kk sisällä testitulosten ottamisesta. Testaustuet maksetaan n. kuukauden kuluessa tulosten toimittamisesta.

Lähetä seuraavat tiedot terveysrekisterin ylläpitäjälle:

 • Kissan omistaja
 • Kissan omistajan yhteystiedot
 • Kissan omistajan tilinumero
 • Kopio kissan alkuperäisestä testituloksesta, josta käy ilmi seuraavat tiedot:
  • Kissan virallinen nimi (tai yksilöivä rekisterinumero sekä kopio rekisteripapereista)
  • Testin tulos

Terveysrekisterin ylläpitäjän tavoitat sähköpostitse terveysrekisteri(at)somakiss.net tai postitse, osoite ylempänä!

sivun kuvat: Patrik Stenström
Yhteystiedot      Liity jäseneksi