Somakiss ry:n kasvattajasitoumus

Lataa kasvattajasitoumuksen kirjallinen versio yllä olevasta linkistä, allekirjoita se ja toimita terveysrekisterin pitäjälle joko skannattuna sähköpostitse tai printattuna postitse.

Somakiss ry:n kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneena kasvattajana minulla on oikeus: 

  1.  Saada yhteystietoni yhdistyksen kotisivuille. 
  2.  Julkaista tiedot suunnitelluista, odotettavista ja syntyneistä kasvattamistani pentueista yhdistyksen kotisivuilla, jäsenlehdessä sekä rotupöydässä jaossa olevassa pentulistassa. Koska Somakiss ry toivoo kasvattajiensa kiinnittävän huomiota kasvattiensa geneettiseen monimuotoisuuteen, ei pentulistalla kuitenkaan julkaista yhdistelmiä, joiden sukusiitosprosentti on 12,5% tai sen yli. 
  3. Voin liittää kasvattieni omistajia ja sijoituskotejani näiden suostumuksella yhdistyksen jäseneksi edullisemmalla jäsenmaksulla, mikäli yhdistyksen kokous on sellaisesta päättänyt. 

Allekirjoittamalla sitoumuksen hyväksyn seuraavat yhteiset Somakiss ry:n toimintamallit: 

  1.  Noudatan Suomen Kissaliitto ry:n rekisteröintisääntöjä, kasvattajasitoumusta sekä rotutoimikunnan antamia ohjeita koskien kissojen pitoa ja kasvatusta. 
  2. Annan todenmukaista tietoa kasvatuksestani ja kissoistani. 
  3. Toimitan yhdistykselle täytetyn pentuetietolomakkeen kaikista pentueistani. 
  4. En anna valheellisia tietoja muista kasvattajista, heidän kasvatustoiminnastaan tai kissoistaan. 
  5. Annan kasvattamieni pentujen uusille omistajille riittävät perustiedot rodusta, hoitoa ja ruokintaa koskevat kirjalliset ohjeet sekä kerron totuudenmukaisesti mahdollisista perinnöllisistä virheistä ja sairauksista.
  6. Luovutan pennut vähintään 14-viikkoisina niin, että niillä on Eviran suositusten mukainen rokotesuoja, ja ne ovat saaneet kehityksensä kannalta parhaat mahdolliset lähtökohdat elämään. 
  7. Tunnen yleistä eläintenpitoa koskevan lainsäädännön sekä järjestyslain (612/2003) eläimiä koskevan sisällön, ja toimin kasvatustyössäni Suomen lakien mukaisesti. 

Mikäli rikon tätä sitoumusta vastaan, voi yhdistyksen hallitus antaa minulle huomautuksen tai jättää yhteystietoni ja pentueeni pois yhdistyksen kasvattaja-, pentu- ja siitosuroslistoilta 2-6 kuukauden ajaksi. 

Hallitus käsittelee jokaisen rikkomuksen tapauskohtaisesti. Mikäli rikkomus on todistettavasti toistuvaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa minut Somakiss ry:n sääntöjen 3§ määräämällä tavalla. 

Sopimuksen voi allekirjoittaa vain Somakiss ry:n jäsen. Jos jäsenyyteni yhdistyksessä päättyy, raukeaa myös tämä sitoumus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Jokaisen kasvattajanimen omistajan on allekirjoitettava kasvattajasitoumus, jotta se on pätevä.