Sääntömääräinen kevätkokous 8.4.2024

7.3.2024

Somakiss ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Jitsi-etäyhteydellä maanantaina 8.4.2024 klo 19.

Kokousmateriaalit (toimintakertomus, tilinpäätösmateriaalit sekä sääntömuutosehdotus) ovat jo jäsentemme luettavissa jäsensivuilla (löydät ne kirjautumalla jäsensivuille, heti jäsensivujen etusivulta).

Ilmoittauduthan mukaan kokoukseen viimeistään 6.4.2024 laittamalla viestiä sihteeri@somakiss.net. Kokouslinkit lähetetään ilmoittautuneille 7.4.2024.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kokousta.

Tervetuloa!

  Kutsu Somakiss ry:n kevätkokoukseen

Aika:   maanantai 8.4.2024  klo 19
Paikka:    etäyhteys (Kissaliiton Jitsi Meet)
Kutsutut:    yhdistyksen jäsenet ja hallitus

Esityslista:

 1. Avataan kokous 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus ja esitetään tilit taseineen
 7. Luetaan toiminnantarkastajan lausunto ja tilinpäätös
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 9. Sääntömuutosehdotus: yhdistyksen säännöt 4§
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa!
   terveisin Somakiss ry:n hallitus