Toiminta

Toimintasuunnitelma 2020


Jäsenistö
Yhdistys pyrkii saamaan innokkaat kissanomistajat ja abysomaleista kiinnostuneet kissaharrastajat mukaan yhteiseen toimintaan. Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden kasvattajien toivotaan kertovan pennun ostajille yhdistyksestä ja maksavan heidät jäseniksi kasvattajan maksulla.

 

Tiedottaminen jäsenille
Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jäsenet voivat osallistua sen tekemiseen lähettämällä kissojensa kuvia ja juttuja toimitukselle. Yhdistyksen muita virallisia tiedotuskanavia ovat internet-kotisivut, Facebook ja Instagram. Yhdistys lähettää jäsenmaksulaskut pääosin sähköpostilla ja voi käyttää sähköpostia muuhunkin tiedottamiseen.

 

Jäsenille suunnattu toiminta
Yhdistys palkitsee vuosittain näyttelyissä menestyviä kissoja ja kasvattajia. Vuoden näyttelykissa - kilpailuun osallistuminen tapahtuu ilmoittamalla kissa kotisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Osallistumisoikeus on, mikäli kaikki kissan omistajat ovat yhdistyksen jäseniä ja käyvät Suomen Kissaliiton näyttelyissä. Kasvattajaluokissa voivat kilpailla vain Somakiss ry:n kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat.

Yhdistys palkitsee pokaalilla (tai kahdella leimalla) jäsenensä kissan, kun se valmistuu luokkiin Champion/Premior sekä Supreme Champion/Supreme Premior. Tämän jälkeen jäsen voi lunastaa kissansa valmistumisen jälkeen pokaaleja tai pyyhkeisiin oikeuttavia leimoja.

Yhdistyksellä on valjaslainaamo, josta lainataan jäsenen kissalle valjaita panttia vastaan. Yhdistys tekee ja myy vuosikalenteria, jossa on jäsenten lähettämiä kuvia abysompuista.

 

Kokoukset
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti pidetään kevät- ja syyskokous. Lisäksi hallitus pitää kokouksia riittävässä määrin, valitsemallaan tavalla.

 

Varainhankinta
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja rotupöydän tuotolla, sekä mahdollisella sponsorituella.

 

Ulkopuolinen tiedotustoiminta ja rotujen tunnetuksi tekeminen
Yhdistyksen internet-sivuja osoitteessa www.somakiss.net päivitetään tarpeen vaatiessa. Yhdistyksellä on Facebookissa omat sivut www.facebook.com/Somakiss.ry sekä yhdistyksen jäsenille suunnattu Somakiss Unofficial -ryhmä vapaampaa keskustelua ja kuvien jakamista varten.

Yhdistyksen rotupöytää viedään vuoden aikana useisiin näyttelyihin sekä pyritään viemään messuille mahdollisuuksien mukaan. Näyttelyissä on aina esillä rotuesitetteitä sekä rotupöydässä on pentueista ajantasalla oleva vastuuhenkilö. Messujen yhteydessä edellisten lisäksi silittelykissoja rotujen tunnetuksi tekemiseksi. 

 

Rotuasioiden edistäminen
Yhdistyksellä on Suomen Kissaliiton kanssa yhteistyösopimus, jonka mukaan liitto lähettää yhdistyksellemme rotujamme koskevaa materiaalia. Yhdistyksellä on oikeus lähettää Kissaliiton liittokokouksiin edustaja, jolla on puheoikeus somali- ja abessinialaiskissoja koskevissa asioissa. Suomen Kissaliitto julkaisee myös yhdistyksen osoitetiedot Kissa-lehdessä ja kotisivuillaan.

 

Somakiss ry hallitus