Terveysrekisteri

Somakiss ry ylläpitää rekisteriä abessinialais- ja somalikissojen terveystilanteesta sekä lisääntymiseen liittyvistä seikoista. Tilastotietoa keräämällä saadaan todenmukaisempi kuva rotujen terveystilanteesta ja sen edistämiseen tarvittavista toimenpiteistä.

Hallitus nimittää vuosittain terveysrekisterin ylläpitäjän, joka sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen lähetettyjen tietojen osalta. Terveysrekisterin ylläpitäjälle lähetetään kasvattajasitoumukset ja pentueilmoitukset sekä DNA-testien tulokset. Terveystestien ottamiseen on mahdollista hakea yhdistykseltä testaustukea. Tuloksia voi lähettää rekisterin ylläpitäjälle joko postitse tai skannattuna sähköpostitse.

Tulokset kootaan Somakiss ry:n ylläpitämään rekisteriin. Somakiss ry voi luovuttaa kerättyjä tietoja anonymisoituna yhdistyksen hallituksen hyväksymille tahoille. Kissojen omistajat, kasvattajat ja nimet ovat ainoastaan rekisterin ylläpitäjän tiedossa.

Terveysrekisterin ylläpitäjä:
Nina Sillanpää 
terveysrekisteri(at)somakiss.net

Sinikantie 3 B
01400 VANTAA

 

Testaustuki

Yhdistys tukee seuraavia jäsenten omistuksessa olevien abessinialais- ja somalikissojen terveystestejä: 
PK-DNA-testaus, PRA-DNA-testaus ja PRA-silmäpeilaus.

Tuen saamisen ehtona on testitulosten toimittaminen yhdistyksen ylläpitämään terveysrekisteriin. Tukea maksetaan 5 euroa / DNA-testi ja 10 euroa / silmäpeilaus. Testaustuet maksetaan n. kuukauden kuluessa tulosten toimittamisesta.

 

Liitä seuraavat tiedot terveysrekisterin ylläpitäjälle postitse tai sähköpostitse:

  • Kissan omistaja

  • Kissan omistajan yhteystiedot

  • Kissan omistajan tilinumero

  • Kopio kissan alkuperäisestä testituloksesta, josta käy selkeästi ilmi seuraavat tiedot:

    • kissan virallinen nimi (tai yksilöivä rekisterinumero + kopio rekisteripapereista)

    • testin tulos