Vuoden kissat

Yhdistys palkitsee vuosittain jäsentensä näyttelyissä käyviä kissoja. 

Vuoden kissa -kilpailussa kerätään pisteitä Suomen Kissaliiton alaisista näyttelyistä. Kilpailuun osallistuvan kissan kaikkien omistajien tulee olla yhdistyksen jäseniä. Kilpailuun hyväksytään pisteet vain niistä näyttelyistä, joiden aikana kilpailuun osallistuvan kissan kaikki omistajat ovat olleet yhdistyksen jäseniä.

Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat osallistuvat automaattisesti kasvattajaluokkaan, siihen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kilpailuluokat ovat:

ABY aikuiset urokset
ABY aikuiset naaraat
ABY kastraattiurokset
ABY kastraattinaaraat
ABY nuoret ja pennut
ABY veteraanit

SOM aikuiset urokset
SOM aikuiset naaraat
SOM kastraattiurokset
SOM kastraattinaaraat
SOM nuoret ja pennut
SOM veteraanit 

Kolmessa viimeisessä luokassa molemmat rodut kilpailevat yhdessä:
siitosurokset
siitosnaaraat
kasvattajat 

Kasvattajaluokassa voivat kilpailla vain Somakis ry:n kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat. Jos kasvattaja on rikkonut kasvattajasitoumusta, ei karenssin aikana saavutettuja pisteitä lasketa. Karenssissa olevan kasvattajan tietoja ei myöskään julkaista listalla.

Vuoden kissa 2022 ilmoittautumislomake