Pöytäkirjat 2015

SOMAKISS RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 5/2015 TIIVISTELMÄ

Kokous pidettiin keskiviikkona 18.11.2015 Skype-kokouksena. Paikalla olivat Nina Nylander, Päivi Kalmi, Meri Malmari, Anne-Maj Ahokas, Elina Koivisto ja Minna Rautiainen. Mari Koivunen ja Minttu Ruohomäki liittyivät kokoukseen kohdassa 5.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sekä elo-, syys- ja lokakuun tulot ja menot.

Sonja Pekkonen ilmoitti sähköpostitse eroavansa hallituksesta 19.10.2015. Ero astui voimaan heti. Sonjan seuraaja valitaan syyskokouksessa.

Päätettiin anoa aby/som Breed Bisiä URKin syksyn 2016 näyttelyn yhteyteen. Kysytään Sanna-Leena Santapakkaa yhteyshenkilöksi URK:n suuntaan.

Päätettiin ottaa uusi painos esitteestä, joka jaettiin Abysom-seminaarin yhteydessä osallistujille ja kissojen tuojille. Päätettiin jakaa esite kaikille suomalaisille kategorian IV tuomareille, joille rotumme ovat uusia.

Kalenterin painotarjous on hyväksytty ja aineisto lähetetty painoon. Kalentereista on mukavasti ennakkotilauksia.

Hallitus vahvisti uudet jäsenet.

Hyväksyttiin syyskokousta varten budjetti sekä toimintasuunnitelma.

Lisäksi keskusteltiin lyhyesti Somakiss-lehdestä sekä rotupöydästä.

 

SOMAKISS RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 4/2015 TIIVISTELMÄ

Kokous pidettiin sunnuntaina 23.8.2015 klo 14.18 – 16.30 paikallaolokokouksena Forssan Autokeitaalla. Paikalla olivat Nina Nylander, Anne-Maj Ahokas, Minna Rautiainen, Meri Malmari, Mari Koivunen, Minttu Ruohomäki, Elina Koivisto, Jutta Viinikka ja Päivi Kalmi.
Estyneet: Sanna-Leena Santapakka ja Sonja Pekkonen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja huhti-heinäkuun tulot ja menot.

Keskusteltiin tuomareille ja tuomarioppilaille pidetystä seminaarista. Seminaarin palaute oli pääosin positiivista ja mietittiin, että materiaalista voisi ottaa uusintapainoksen.

Päätettiin perua resurssien puutteesta osallistuminen Lemmikkimessuille.

Päätettiin tehdä Somakissin kalenteri vuodelle 2016. Kuvat tulee olla viimeistään 15.10. sähköpostissa somakisskuvat@gmail.com.

Rotupöytä menee seuraavan kerran URKiin ja TUROKiin.

Uusia kasvattajan maksamia jäseniä oli tullut 6 kappaletta. Hyväksyttiin uudet jäsenet.

Syyskokous pidetään lauantaina 28.11. TUROKin näyttelyn yhteydessä.


SOMAKISS RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 3/2015 TIIVISTELMÄ

Kokous pidettiin tiistaina 7.4.2015, klo 18.15 - 19.56. Paikalla olivat Anne-Maj Ahokas, Minna Rautiainen, Jutta Viinikka, Meri Malmari, Elina Koivisto, Sanna-Leena Santapakka, Sonja Pekkonen, Mari Koivunen, Nina Nylander ja Päivi Kalmi.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja maaliskuun tulot ja menot.

Keskusteltiin 24.7.2015 järjestettävästä seminaarista (tuomareille ja tuomarioppilaille):
1.1.2016 alkaen näyttelyssä käyvät kissat jaetaan uusiin kategorioihin kilpailemaan. Abessinialaiset ja somalikissat siirtyvät IV kategoriaan, jossa on paljon tuomareita, jotka eivät tunne abysomppujen standardia lainkaan. Jotta kissamme saisivat asiantuntevaa tuomarointia jatkossakin, järjestävät Somakiss ry, Abys ry, Siam-Orient ry ja BaJaVa ry yhteistyössä Suomen Kissaliiton kanssa tuomareille ja tuomarioppilaille koulutusseminaarin 24.7.2015. Seminaarin tavoitteena on, että tuomarit ja tulevat tuomarit oppivat tuntemaan rotumme sekä sen erityispiirteet ja miten ne tulee arvioida näyttelyssä.

Lisäksi keskusteltiin lyhyesti PetExposta, Aulangon kesäpäivästä, Somakiss-lehdestä ja rotupöydästä.

Jäsenasioissa vahvistettiin uudet jäsenet ja katsottiin eronneiksi hallituksen päätöksellä jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksua 1.3. mennessä.

Vuoden kissojen osalta sovittiin, että Nina lähettää omistajille kyselyn, että ottavatko pokaalin vai leiman.

Toiminnantarkastus on tehty ja toiminnantarkastaja palauttaa materaalin Turokin näyttelyyn Ninalle.


SOMAKISS RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 2/2015 TIIVISTELMÄ

Kokous pidettiin torstaina 12.3.2015 Skype-kokouksena ja siihen osallistui koko hallitus.

Hyväksyttiin tammi – helmikuun tulot ja menot. Todettiin että rotupöydän materiaalikulut ovat olleet melko suuret, mutta toisaalta rotupöydän varasto on suurempi kuin koskaan ja materiaaleja on myös varastossa.

Hallitus kävi läpi tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja hyväksyi sen sellaisenaan esitettäväksi kevätkokouksessa.

PetExpon järjestelyt ovat käynnissä. Rotupöytä on paikalla. Silittelykissoiksi tarvittaisiin muutama aby lisää.

Päätettiin kutsua kesäpäiville ulkopuolinen luennoitsija.

Seuraavan jäsenlehden aineisto on miltei valmis lähetettäväksi painoon.

Liittokokouksessa 28.3.2015 Somakiss ry:n edustajana on Sanna-Leena Santapakka. Kissaliiton kehittämisseminaarissa yhdistyksellä ei ole edustajaa.

Keskusteltiin RTK:n ehdotuksesta poistaa kansallinen abyvar -sääntö. Päätettiin että ehdotusta ei tueta, paitsi silmäpeilaussäännön osalta. Silmäpeilausta ei koeta enää tarpeelliseksi, koska PRA voidaan todeta geenitestillä.

Hallitus vahvisti uudet jäsenet.

 

SOMAKISS RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2015 TIIVISTELMÄ

Hallituksen tämän vuoden ensimmäinen kokous pidettiin torstaina 8.1.2015 klo 18:15 - 20:15 Skype-kokouksena. Paikalla: Nina Nylander, Päivi Kalmi, Anne-Maj Ahokas, Minna Rautiainen, Mari Koivunen, Elina Koivisto, Meri Malmari, Minttu Ruohomäki, Sonja Pekkonen ja Jutta Viinikka.

Hallitus valitsi toimihenkilöiksi vuodelle 2015 seuraavat henkilöt:

varasihteeri: Jutta Viinikka
vuoden 2015 kirjanpito ja tilinpäätös: Anne-Maj Ahokas
jäsenrekisterin hoitaja: Minttu Ruohomäki
rotupöytä ja sponsoroinnin vastaava: Päivi Kalmi
lehden päätoimittaja: Meri Malmari
lehden taittaja: Nina Nylander
palkintovastaava: Jutta Viinikka
kotisivujen päivitys: Sonja Pekkonen ja Minttu Ruohomäki, Nina Nylander avustaa tarvittaessa
kuvakansioista vastaa Sonja Pekkonen
ulkomaisten yhdistysten yhteyshenkilö: Elina Koivisto
keskusteluforumin pääkäyttäjä sekä moderaattori: Meri Malmari
pentuvälittäjä: Varpu Takala

Hyväksyttiin marras- ja joulukuun menot sekä tulot.

Hyväksyttiin uudet jäsenet.