Pöytäkirjat

Kuluvan vuoden pöytäkirjojen tiivistelmät


SOMAKISS RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 5/2018 TIIVISTELMÄ

Kokous pidettiin 30.7.2018 puhuttuna Skype-kokouksena. Paikalla kokouksessa olivat Carla Järventausta, Elina Koivisto, Jutta Viinikka, Niina Salokannel, Anne Kontula, Minttu Ruohomäki ja Niina Hakulinen.

Käytiin läpi maalis-kesäkuun tulot ja menot sekä hyväksyttiin ne. Lisäksi hyväksyttiin uudet jäsenet.

Keskusteltiin uudesta verkkosivupohjasta, kuvista sekä jaettavan esitteen (“flyerin”) uudistamisesta. Lisäksi keskustelua oli lehdestä ja uusien kirjoittajien rekrytoimisesta. Keskustelua oli myös kesäkuvakisasta, mihin toivotaan paljon lisää kuvia.

Hanna Salosen erottua hallituksesta 24.6.2018, keskusteltiin vastuualueiden jakamisesta ja varmistettiin että hänen vastuullaan olleet asiat ovat edelleen hoidossa.


SOMAKISS RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 4/2018 TIIVISTELMÄ

Kokous pidettiin 9.4.2018 puhuttuna Skype-kokouksena. Paikalla olivat Carla Järventausta, Suvi Töyrylä, Meri Malmari, Niina Salokannel, Nina Sillanpää, Jutta Viinikka, Elina Koivisto, Anne Kontula ja Niina Hakulinen.

Käytiin läpi yhdistyksen tilinpäätös; tase, tuloslaskelma sekä toimintakertomus, hyväksyttiin ne ja päätettiin allekirjoittaa tasekirja.

Keskusteltiin jäsenlehdestä, jäsenlehti on jatkossa kokonaan värillinen joten myös mainokset pyydetään värillisinä. Tarkistetaan mediakortissa olevat tiedot. Lisäksi keskusteltiin Faunattaren tarjouksesta tulla esittämään rotuja liikkeeseen. Päätettiin hyväksyä ja kysellään halukkaita esittelijöitä myös jäsenistön keskuudesta.


SOMAKISS RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 3/2018 TIIVISTELMÄ

Kokous pidettiin 26.3.2018 puhuttuna Skype-kokouksena. Paikalla kokouksessa olivat Carla Järventausta, Hanna Salonen, Elina Koivisto, Jutta Viinikka, Niina Salokannel, Nina Sillanpää, Suvi Töyrylä, Anne Kontula ja Niina Hakulinen.

Käytiin läpi tammi- ja helmikuun tulot ja menot sekä hyväksyttiin ne. Lisäksi käsiteltiin jäsenasioita ja hyväksytiin uudet jäsenet sekä päätettiin erottaa ne jäsenet joiden jäsenmaksu on maksamatta 1.4.

Keskusteltiin oikeustoimivakuutuksesta ja päätettiin laittaa kyselyä yhtiöille, millaisilla ehdoilla ja hinnoilla tällainen olisi saatavilla. Lisäksi keskusteltiin kasvattajasitoumuksen sisällöstä ja sen päivityksestä.

Keskustelua oli myös kotisivujen ja jäsenrekisteriohjelman päivityksestä, veroilmoituksen ja YTJ-päivityksen tekemisestä sekä mahdollisesta pankin vaihtamisesta.


SOMAKISS RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 2/2018 TIIVISTELMÄ

Kokous pidettiin 14.2.2018 puhuttuna Skype-kokouksena. Paikalla olivat Carla Järventausta, Nina Sillanpää, Meri Malmari, Jutta Viinikka, Elina Koivisto ja Niina Hakulinen.

Hyväksyttiin uudet ja eronneet jäsenet. Keskusteltiin perhejäsenyydestä ja jäsenen oikeudesta lopettaa toisen perhejäsenyys.

Keskusteltiin kevätkokouksen asialistasta sekä päätettiin kokouksen päiväksi 5.5.2018, paikaksi Ympyrätalon Rosso Hakaniemessä klo 14.

Keskusteltiin vuoden kissa -kisasta, palkinnoista ja palkitsemisesta sekä vuoden 2018 vuoden kissa -kisan säännöistä.

Lisäksi keskustelua oli kasvattajasitoumuksen päivitystilanteesta, sponsoritilanteesta sekä oikeusturvavakuutuksen tarpeellisuudesta. Lisättiin Nina Sillanpää terveysrekisterityöryhmään.

 

SOMAKISS RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2018 TIIVISTELMÄ

Kokous pidettiin 4.1.2017 Skype kokouksena. Paikalla olivat Carla Järventausta, Suvi Töyrylä, Hanna Salonen, Nina Sillanpää, Niina Salokannel, Jutta Viinikka, Elina Koivisto, Meri Malmari, Minttu Ruohomäki, Anne Kontula ja Niina Hakulinen

Hallitus valitsi toimihenkilöiksi vuodelle 2017 seuraavat henkilöt:

- Varapuheenjohtaja Elina Koivisto
- Rahastonhoitaja Niina Salokannel

- Rotupöytäkoordinaattori Jutta Viinikka
- Jäsenrekisterin hoitaja Niina Salokannel
- Lehtitiimin vetäjä Meri Malmari
- Palkintovastaava Jutta Viinikka
- IT-vastaava Hanna Salonen
- Viestintävastaava Niina Hakulinen
- Sponsorointi Carla Järventausta
- Pentuvastaava Varpu Takala
- Terveysrekisterin ylläpitäjä Nina Sillanpää
- Valjaslainaamo Suvi Töyrylä

Keskusteltiin lehdestä ja taittajasta, pyritään löytämään mahdollisimman pian uusi taittaja.

Keskusteltiin yhdistyksen sähköposteista sekä sosiaalisen median näkyvyydestä. Lisäksi keskusteltiin terveysrekisterityöryhmästä johon valittiin Elina Koivisto, Meri Malmari ja Anne Kontula.