Kasvattajajäsenille

Somakiss ry julkaisee verkkosivuillaan ja jäsenehdessä vain kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden jäsenten kasvattaja- ja pentutietoja. Lisäksi pentueista on niiden synnyttyä toimitettava pentuelomake. Tietoja kerätään, jotta saataisiin kattavampaa tietoa rotujen terveydestä ja lisääntymiseen liittyvistä seikoista. Kasvattajasitoumukset ja pentuelomakkeet toimitetaan postitse tai sähköpostitse terveysrekisterin ylläpitäjälle.

HUOM! Jos haluat yhteystietojesi näkyvän yhdistyksen sivuilla, ilmoita tiedot kotisivut@somakiss.net

Kasvattajasitoumus

Somakiss ry:n syyskokous 27.11.2011 otti käyttöön uudistetun Somakiss - kasvattajasitoumuksen ja siihen liittyvän pentuelomakkeen. Lomake on muokattu ensimmäisestä versiosta kasvattajilta saadun palautteen mukaan. Yhdistyksen lehdessä ja kotisivuilla listataan ainoastaan sitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat.

Allekirjoittaessaan kasvattajasitoumuksen kasvattaja sitoutuu muun muassa:

  • Antamaan todenmukaista tietoa kasvatustoiminnastaan.
  • Toimittamaan yhdistykselle pentuelomakkeen kasvattamistaan pentueista.
  • Pidättäytymään antamasta negatiivista tietoa muista kasvattajista.
  • Antamaan riittävät tiedot pennunostajille kissan hoidosta.
  • Noudattamaan eläinsuojelulakeja.

 

Jos rikkomuksia ilmenee, voi yhdistyksen hallitus päättää kasvattajatietojen poistamisesta sivuilta ja lehdestä. Jos rikkomukset ovat toistuvia, voi hallitus päättää kyseisen henkilön erottamisesta yhdistyksestä.

Lataa kasvattajasitoumus ja tiedote kasvattajasitoumuksen rikkomuksista seuraavista sanktioista.

Kasvattajasitoumus toimitetaan allekirjoitettuna postitse tai skannattuna sähköpostitse terveysrekisterin ylläpitäjälle.

Jos kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja joutuu kasvatus- tai toimintakieltoon Suomen Kissaliitossa, tiedot poistetaan kasvattajasivuilta kiellon ajaksi. Erityistarkkailun aikana ilmoitetaan pentulistalla vain ne pentueet joihin tarvittava erikoislupa on myönnetty. 

Pentuelomake

Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaessaan yhdistyksen kasvattajajäsen sitoutuu täyttämään pentuelomakkeen jokaisesta kasvattamastaan abessinialais- tai somalipentueesta, ja toimittamaan sen yhdistyksen terveysrekisterin ylläpitäjälle. Asianmukaisesti täytetty pentuelomake on ehtona syntyneiden pentueiden julkaisemiselle yhdistyksen pentulistoilla. Kasvattaja sitoutuu myös päivittämään pentuelomakkeen tietoja luovutuksen yhteydessä (kuitenkin viimeistään pentujen täyttäessä 4 kuukautta), mikäli pennuilla havaitaan esimerkiksi kehityshäiriöitä ennen luovutusta tai joku pennuista menehtyy.  Jos päivitettävää ei ole, sähköpostikuittaus viimeistään pentujen täyttäessä 4 kuukautta riittää.

Huomatkaa, että pentuelomake pitää lähettää täytettynä jokaisesta kasvattajajäsenelle syntyneestä abessinialais- tai somalipentueesta, vaikka pentuja ei ilmoitettaisikaan yhdistyksen pentulistalle.

Jos terveysrekisterin ylläpitäjä ei ole vastaanottanut kuittausta tai päivitettyä pentuelomaketta määräaikaan mennessä, lähetetään kasvattajalle 1. muistutus aiheesta. Jos vastausta ei tule kahden viikon kuluessa, poistetaan kasvattajan tiedot Somakiss ry:n kasvattajalistalta kuuden kuukauden ajaksi. Tänä aikana kasvattajalle syntyneistä pentueista on kuitenkin lähetettävä pentuelomake yhdistykselle. Karenssiaikana syntyneiden pentueiden tietoja ei päivitetä pentulistalle. 

Toisesta vastaavasta rikkeestä seuraa vuoden karenssi ja kolmannesta rikkeestä viiden vuoden karenssi. Karenssi koskee sekä yhdistyksen kasvattajalistaa, että muuta ilmoittelua yhdistyksen sivuilla ja tiedotteissa. Uusi karenssi lisätään edellisen jatkoksi, mikäli kasvattaja rikkoo sopimusta toistamiseen karenssin aikana.

Pentuetietolomakkeella kerätyt tiedot käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti. Yksilöivät tunnistetiedot, kuten kasvattajanimi, kissojen nimet ja syntymäajat jäävät ainoastaan terveysrekisterin ylläpitäjän tietoon. Somakiss ry voi luovuttaa kerättyjä tietoja anonymisoituna yhdistyksen hallituksen hyväksymille tahoille tutkimustarkoituksiin, sekä tuottaa lehteen ja kotisivuille visualisointeja anonymisoidusta tilastotiedosta.

Pentuelomakkeessa kerätään tietoa muun muassa seuraavista seikoista:

  • Isän ja emon terveystulokset ja mahdollinen fertilisaation esto ennen pentuetta.
  • Synnytyksen kesto ja mahdolliset komplikaatiot.
  • Pentueen tiedot (syntymäaika, pentujen määrä, värit ja sukupuolet).
  • Mahdolliset kehityshäiriöt ja menehtyneet pennut luovutusikään mennessä.

 

Lataa pentuelomake: [pdf] ja [doc].

Pentuelomake toimitetaan postitse tai sähköpostitse terveysrekisterin ylläpitäjälle. Pennut lisätään pentulistalle vasta rekisterin ylläpitäjän kuitattua asianmukaisesti täytetyn lomakkeen vastaanotetuksi.

Pentulistan säännöt

Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat voivat ilmoittaa pentueita suunnitteilla- ja odotettavissa oleviin pentueisiin sähköpostitse kotisivujen ylläpitäjälle osoitteeseen kotisivut@somakiss.net. Ylläpitäjä kuittaa päivityksen kasvattajalle sähköpostitse. Kasvattajat ovat velvoitettuja huolehtimaan, että pentulistan yhteystiedot ovat ajan tasalla. Jokaisesta listalle lisättävästä pentueesta on ilmoitettava molemmat vanhemmat ja arvioitu syntymäaika

Pentujen synnyttyä kasvattaja voi ilmoittaa kotisivujen ylläpitäjälle pentueen tiedot, joiden pohjalta sivupäivitys suoritetaan. Pentue siirretään syntyneet -listalle, kun terveysrekisterin ylläpitäjä on kuitannut vastaanottaneensa asianmukaisesti täytetyn pentuelomakkeen. Pentujen kasvaessa on suositeltavaa, että kasvattaja päivittää varaustilanteen sen muuttuessa, jotta voidaan tarjota pennunostajille mahdollisimman ajantasaista tietoa. 

Pentulista on tarkoitettu palvelemaan pennunostajia mahdollisimman reaaliaikaisesti. Kasvattaja on velvollinen ilmoittamaan pentulistan ylläpitäjälle, kun pennut on luovutettu uusiin koteihin (yleensä 12 - 16 vk iässä). Tällöin pentueen tiedot poistetaan listalta. Listaa ei ole tarkoitettu jatkuvaksi mainoskanavaksi, vaan tarkoitus on palvella mahdollisimman reaaliaikaisesti roduista kiinnostuneita potentiaalisia kissanostajia. Jos pentuja on yhä luovutusiän jälkeen myymättä, pentueen tiedot säilyvät automaattisesti listalla kunnes pennut täyttävät neljä kuukautta. Lisäaikaa voidaan myöntää erillisestä pyynnöstä kuukaudeksi kerrallaan.