Kasvattajajäsenille

Somakiss ry julkaisee verkkosivuillaan ja jäsenlehdessä vain kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden jäsenten kasvattaja-, siitosuros- ja pentuetietoja. Lisäksi pentueista on niiden synnyttyä toimitettava pentuelomake. Tietoja kerätään, jotta saataisiin kattavampaa tietoa rotujen terveydestä ja lisääntymiseen liittyvistä seikoista. Kasvattajasitoumukset ja pentuelomakkeet toimitetaan postitse tai sähköpostitse terveysrekisterin ylläpitäjälle.

HUOM! Jos haluat yhteystietojesi ja pentueen tietojen näkyvän yhdistyksen sivuilla, ilmoita tiedot myös kotisivujen ylläpitäjille kotisivut@somakiss.net

Kasvattajasitoumus

Somakiss ry:n syyskokous 27.11.2011 otti käyttöön Somakiss -kasvattajasitoumuksen ja siihen liittyvän pentuelomakkeen. Kevätkokouksessa 5.5.2018 otettiin käyttöön uudistettu kasvattajasitoumus, joka astui voimaan 1.7.2018. 

Allekirjoittaessaan kasvattajasitoumuksen kasvattaja sitoutuu muun muassa:

  • Antamaan todenmukaista tietoa kasvatustoiminnastaan.
  • Toimittamaan yhdistykselle pentuelomakkeen kasvattamistaan pentueista.
  • Pidättäytymään antamasta valheellista tietoa muista kasvattajista.
  • Antamaan riittävät tiedot pennunostajille kissan hoidosta.
  • Noudattamaan eläinsuojelulakeja.
  • Luovuttamaan pennut vähintään 14 viikon ikäisenä.

Jos rikkomuksia ilmenee, voi yhdistyksen hallitus antaa huomautuksen tai jättää kasvattajan yhteystiedot ja pentueen tiedot pois yhdistyksen kasvattaja-, pentu- ja siitosuroslistoilta 2-6 kuukauden ajaksi. Mikäli rikkomus on todistettavasti toistuvaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa kasvattaja yhdistyksestä.

Lataa kasvattajasitoumus ja tiedote kasvattajasitoumuksen rikkomuksista seuraavista sanktioista.

Kasvattajasitoumus toimitetaan allekirjoitettuna postitse tai skannattuna sähköpostitse terveysrekisterin ylläpitäjälle.

Jos kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja joutuu kasvatus- tai toimintakieltoon Suomen Kissaliitossa, tiedot poistetaan kasvattajasivuilta kiellon ajaksi. Erityistarkkailun aikana ilmoitetaan pentulistalla vain ne pentueet joihin tarvittava erikoislupa on myönnetty. 

Pentuelomake

Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaessaan yhdistyksen kasvattajajäsen sitoutuu täyttämään pentuelomakkeen jokaisesta kasvattamastaan abessinialais- tai somalipentueesta, ja toimittamaan sen yhdistyksen terveysrekisterin ylläpitäjälle. Asianmukaisesti täytetty pentuelomake on ehtona syntyneiden pentueiden julkaisemiselle yhdistyksen pentulistoilla. Kasvattaja sitoutuu myös päivittämään pentuelomakkeen tietoja luovutuksen yhteydessä (kuitenkin viimeistään pentujen täyttäessä 4 kuukautta), mikäli pennuilla havaitaan esimerkiksi kehityshäiriöitä ennen luovutusta tai joku pennuista menehtyy.  Jos päivitettävää ei ole, sähköpostikuittaus viimeistään pentujen täyttäessä 4 kuukautta riittää.

Huomatkaa, että pentuelomake pitää lähettää täytettynä jokaisesta kasvattajajäsenelle syntyneestä abessinialais- tai somalipentueesta, vaikka pentuja ei ilmoitettaisikaan yhdistyksen pentulistalle.

Pentuetietolomakkeella kerätyt tiedot käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti. Yksilöivät tunnistetiedot, kuten kasvattajanimi, kissojen nimet ja syntymäajat jäävät ainoastaan terveysrekisterin ylläpitäjän tietoon. Somakiss ry voi luovuttaa kerättyjä tietoja anonymisoituna yhdistyksen hallituksen hyväksymille tahoille tutkimustarkoituksiin, sekä tuottaa lehteen ja kotisivuille visualisointeja anonymisoidusta tilastotiedosta.

Pentuelomakkeessa kerätään tietoa muun muassa seuraavista seikoista:

  • Isän ja emon terveystulokset ja mahdollinen fertilisaation esto ennen pentuetta.
  • Synnytyksen kesto ja mahdolliset komplikaatiot.
  • Pentueen tiedot (syntymäaika, pentujen määrä, värit ja sukupuolet).
  • Mahdolliset kehityshäiriöt ja menehtyneet pennut luovutusikään mennessä.

Lataa pentuelomake: [pdf] ja [doc].

Pentuelomake toimitetaan postitse tai sähköpostitse terveysrekisterin ylläpitäjälle. Pennut lisätään pentulistalle vasta rekisterin ylläpitäjän kuitattua asianmukaisesti täytetyn lomakkeen vastaanotetuksi. Huom! Muista lähettää pentulistalle päivitettävät tiedot myös kotisivujen päivittäjälle alla olevien ohjeiden mukaan.

Pentulistan säännöt

Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat voivat ilmoittaa pentueita suunnitteilla- ja odotettavissa oleviin pentueisiin sähköpostitse kotisivujen ylläpitäjälle osoitteeseen kotisivut@somakiss.net. Ylläpitäjä kuittaa päivityksen kasvattajalle sähköpostitse. Kasvattajat ovat velvoitettuja huolehtimaan, että pentulistan yhteystiedot ovat ajan tasalla. Jokaisesta listalle lisättävästä pentueesta on ilmoitettava molemmat vanhemmat ja arvioitu syntymäaika

Pentujen synnyttyä kasvattaja voi ilmoittaa kotisivujen ylläpitäjälle pentueen tiedot, joiden pohjalta sivupäivitys suoritetaan. Pentue siirretään syntyneet -listalle, kun terveysrekisterin ylläpitäjä on kuitannut vastaanottaneensa asianmukaisesti täytetyn pentuelomakkeen. Pentujen kasvaessa on suositeltavaa, että kasvattaja päivittää varaustilanteen sen muuttuessa, jotta voidaan tarjota pennunostajille mahdollisimman ajantasaista tietoa. 

Pentulista on tarkoitettu palvelemaan pennunostajia mahdollisimman reaaliaikaisesti. Kasvattaja on velvollinen ilmoittamaan pentulistan ylläpitäjälle, kun pennut on luovutettu uusiin koteihin. Tällöin pentueen tiedot poistetaan listalta. Listaa ei ole tarkoitettu jatkuvaksi mainoskanavaksi, vaan tarkoitus on palvella mahdollisimman reaaliaikaisesti roduista kiinnostuneita potentiaalisia kissanostajia. Jos pentuja on yhä luovutusiän jälkeen myymättä, pentueen tiedot säilyvät automaattisesti listalla kunnes pennut täyttävät neljä kuukautta. Lisäaikaa voidaan myöntää erillisestä pyynnöstä kuukaudeksi kerrallaan.