ABY & SOM Breed BIS and Special Show

Hur kommer jag med till Breed BIS och specialutställning?

OBS! Anmälningstiden har redan gått ut.

Breed BIS

Alla anmälda abessinier och somalier till URK:s (Uudenmaan Rotukissayhdistys) utställning lördag 1.10.2016 är automatiskt med i Breed BIS -utställningen och man behöver inte anmäla katterna separat till Breed BIS. Breed BIS kan arrangeras då minst 50 ABY/SOM och minsta 50 andra raser inom kategori 4 anmälts till utställningen.

*Breed BIS är nu bekräftat!*

Slutligt anmälningsläget:

ABY 51                                                                   
SOM 41  
Övrika kat 4 >50  

URK:s utställningsinbjudan finns på klubbens webbsida:http://www.urk.fi/nayttelyt.html.


Specialutställningen

För att delta i specialutställningen skulle du ha anmält dig separat till specialutställningen. Mera information om specialutställningen finns på Somakiss Facebook-sida:https://www.facebook.com/events/1279399495409396/

Det är inte obligatoriskt att delta i specialutställningen och det går bra att delta enbart i Breed BIS. Såklart önskar vi att alla är intresserade också av specialutställningen! Att delta enbart i specialutställningen (inte Breed BIS) är däremot inte möjligt pga. utrymmesbrist.

Specialutställningens tävlingsklasser är följande:

- Bästa ticking (ABY och SOM bedöms separat)
- Mest förtrollande ögon
- Generations-look-a-like (två släktingskatter inom fyra generationer)
- Kropp som är mest typisk rasen
- Charmigaste senioren (minst 5-årig ABY/SOM)

Specialutställningens domare är Carin Sahlberg.

 


Frågor? Kontakt show@somakiss.net